Satış Sözleşmesi | bonuscip Zynga Teksas Holdem Chip Satış - Ucuz Chip -

Satış Sözleşmesi

Bir tarafta bonuschip.com (Bundan sonra "SIRKET" olarak anılacaktır) ile diğer tarafta -SIRKET TARAFINDAN ISLETILEN

bonuschip.com (Bundan sonra "Internet Sitesi" olarak anılacaktır) internet adresinde- ürün alımı yapmak üzere "ALICI KULLANICI" veya ürün satısı yapmak için aracılık yapan "BAYI" tüm özel ve tüzel kişiler arasında aşağıdaki şartlarla işbu kullanıcı sözleşmesi imzalanmıştır. Bütün "ALICI KULLANICILAR" ve "BAYILER", "INTERNET SITESINE" ÜYELİKSİZ ALIŞ YAPMAKLA VEYA "KULLANICI SÖZLESMESINI OKUDUM VE KABUL EDIYORUM" IBARESINI SEÇEREK BU SÖZLESMENIN BÜTÜN HÜKÜMLERINI PESINEN ve GAYRIKABILI RÜCU OLARAK ONAYLADIKLARINI KABUL EDERLER.

2. ÜYELIK SARTLARI

Siteye  üyeliksiz alışveriş yapmak isteyen tüm "ALICI KULLANICILAR "in ve "BAYILERIN "in 18 Yasından Büyük Olmaları Gerekmektedir.

Üyeliksiz satın alma işlemi yapılması veya "KULLANICI SÖZLESMESINI OKUDUM VE KABUL EDIYORUM" ibaresinin seçilmesi ve işbu sözleşmenin onaylanmasıyla birlikte üye 18 yasından büyük olduğunu kabul etmektedir. Bu beyanın doğruluğundan üye sorumlu olup, gerçeğe aykırı beyan yapılması halinde "SIRKET" hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk taşımayacağını beyan eder.

3. KULLANIM KOSULLARI ve KULLANICILARIN ALISVERIS SARTLARI

bonuschip.com "Internet Sitesi"nde  üyeliksiz işlemler aşamasında"ALICI KULLANICI" olmak üzere tek çeşit kullanıcı bulunmakta olup, "Internet Sitesi" ne üyelik aşamasında aday "ALICI KULLANICI" olacaktır.

"ALICI KULLANICILAR" a ilişkin ayrıntılı düzenlemeler aşağıda yer almaktadır.

a. "ALICI KULLANICILAR" :

 ALICI KULLANICILAR",   bonuschip.com  "Internet Sitesi" ne  üyeliksiz alış yaparak "SIRKET" ile yalnızca ürün satın alma konusunda anlaşmış bulunan kullanıcılardır.

"ALICI KULLANICILAR" in "Internet Sitesi"nde teshir edilen ve satın alacakları ürünler "Internet Sitesi" nde "SIRKET" stoklarıyla, "SIRKET" in teknolojik ve sınaî imkânlarıyla sınırlıdır. Siparişler, bonuschip.com "Internet Sitesi" de görünen fiziki-görsel durumlarından farklılıklar gösterebilir, siparişler SIRKET stoklarıyla sınırlıdır.

"ALICI KULLANICILAR"   bonuschip.com  "Internet Sitesi" ne sipariş vererek, sipariş verdiği ürünün temel niteliklerini, satış fiyatını, ödeme seklini ve teslimata ilişkin ön bilgileri peşinen kabul ve teyit etmektedir.

"ALICI KULLANICILAR" bonuschip.com  "Internet Sitesi" den kredi kartı ile sipariş verebilirler. Siparişin "SIRKET" tarafından değerlendirilmeye alınma zamanı siparişin verilme zamanı değil, ürün bedelinin tüm vergiler toplamının kredi kartından tahsilâtının yapıldığı andır.

Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Madde 8 / IV uyarınca bonuschip.com "Internet Sitesi"nden sipariş veren

"ALICI KULLANICILAR" in satın aldıkları mallarda EPİN ürünü olduğunu için vazgeçme hakları bulunmamaktadır.

"ALICI KULLANICILAR" in siparişleri kendilerine e-posta adresi veya sms  vasıtası ile teslim edilir. “ALICI KULLANICI” e-posta adresini ve şifresini doğru girmekle yükümlüdür.Ürün teslimatından sonra *ALICI KULLANICI*şifresini değiştirmek zorundadır,değiştirmemesi halinde sorumluluk *ALICI KULLANICIYA* aittir. E-posta adresinden kaynaklanan hatalardan “SIRKET” sorunlu tutulamaz.

"ALICI KULLANICILAR"Sipariş verirken zynga texas holdem poker hesabımın banlanma ve hesabımdaki chip miktarının sıfırlanma riskinin olduğunu bilir ve bu riski göze alarak satın alma işlemini gerçekleştirirler.Siparişinizi teslim aldıktan sonra zynga texas holdem poker hesabınız banlanırsa bundan bonuschip.com sorumlu tutulamaz.Siparişinizi teslim aldıktan sonra zynga texas holdem poker hesabınızdaki chip mikarınız sıfırlanırsa bundan bonuschip.com.comsorumlu tutulamaz.

 4. FIYATLANDIRMA:

bonuschip.com.com önceden haber vermeksizin, teshirde bulunan ürünlerinde ve bu ürünlerin fiyatlarında değişiklik yapma hakkına sahiptir.

 5. TESLIMAT KOSULLARI:

Her gün 10:00 – 02:00 kadar verilen siparişler ödeme/fatura bilgilerinde ve teknik bir sorun çıkmadığı takdirde 10 dakika içerisinde teslim edilir.

 6. SIPARIS IPTAL KOSULLARI:

"ALICI KULLANICILAR", standart ürün siparişlerini, siparişleri "siparişlerim" modülüne Kodlar Aktarılmadı ise veya e-posta ile gönderilmemişse ise iptal edebilirler. İptal işlemini, Online Destekten gerçekleştirilebilirler.

 7. ÜRÜN IADE KOSULLARI: "ALICI KULLANICILAR" in şifreli ürünlerin, Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Madde 8 / IV uyarınca

bonuschip.com  "Internet Sitesi"nden sipariş veren "ALICI KULLANICILAR" in satın aldıkları mallarda cayma hakları bulunmamaktadır.

8. FESIH: "SIRKET" sözleşmeyi her zaman sebep göstermeksizin tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahiptir.

9. UYUSMAZLIKLAR ve ÇÖZÜMÜ:

İşbu sözleşmeden kaynaklanan her türlü uyuşmazlığın çözümünde Girne / KIBRIS Ticaret Mahkemeleri yetkilidir.

bonuschip.com adresini ziyaret eden ve/veya alışveriş yapan üye veya üye harici tüm kullanıcılar işbu sözleşmeyi kabul etmiş sayılır.